tisdag, januari 22, 2008

Arkitektur – inget för allmänheten


Arkitekturdebatten går vidare i Göteborg, och sandlådekriget är synnerligen underhållande. Debatten, om man kan tala om någon debatt, bedrivs på Göteborgs-Postens debatt-, ledar- och insändarsidor. Bakgrunden är naturligtvis den oexploaterade mark som finns vid södra älvstranden, Gullbergsvass och delar av Hisingen. Även Heden brukar dyka upp då och då.

Man kan dra två slutsatser av det som skrivits:

  • Alla är missnöjda.
  • Alla refererar till Bilbao och Turning Torso.

I demokratisk anda skall alla ha en åsikt om arkitektur. Alla är självutnämnda experter, inte minst de konservativa lallarna på Göteborgs-Postens ledarsida. Öppenhet är Göran Johanssons ledord. Stadsmuseet visar utställningar om olika förslag. Men problemet är att intressant arkitektur aldrig är resultatet av en demokratisk process. När tillräckligt många skall få tycka till blir det alltid kompromisser, och arkitektur med kompromisser blir aldrig intressant.

Jämför med konst. På vilka demokratiska premisser skapas konst? Inga alls.

Nej, den enda lösningen är att ge en (1) arkitekt mandat att utforma de nya områdena. Med fria händer.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Följer inte debatten eftersom jag inte har GP, men när jag i helgen läste den här passagen i GP så log jag lite för mig själv:

Moderaten Susanna Haby, byggnadsnämndens vice ordförande, gillar inte heller idén med en stadsarkitekt.
- Sådana maktfullkomliga personer behöver vi inte fler av, säger hon tvärsäkert. För att i nästa andetag prata sig varm om Köpenhamn:
- Så fort man kommer dit blir luften lättare att andas. Ny spännande arkitektur intill välbevarad gammal. Köpenhamn är idealet.
Köpenhamn - staden där man har Nordens mest detaljstyrda bebyggelse. Staden där man har Nordens mest maktfullkomliga stadsbyggnadskontor.
- Jag brukar skämtsamt referera till vår stadsarkitekt Jan Christiansen som "min goda smak", säger Klaus Bondam, Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare och nyckelpersonen bakom ett helt pärlband av prestigefulla nya byggnadsverk: operan, den nya nationalteatern, exploateringen av Ørestaden.

Själv tror jag nog att en stadsarkitekt vore en utmärkt idé.

Unknown sa...

Och den uppenbara frågan är ju naturligtvis vilken arkitekt, och hur skall hon/han väljas?