fredag, mars 16, 2007

EXTRA: Kvinnor tillåts studera på högskola och universitet.

Svenska kyrkans ledning säger ja till att kvinnor ska kunna skaffa sig en högre utbildning, på samma villkor som män.

- Vi är beredda att tillåta även kvinnor att studera vid högskola och universitet, säger Claes-Bertil Ytterberg, biskop i Västerås, till TT.

Nästa vecka presenteras ett utredningsförslag om en ny syn på utbildning. Grundtankarna i förslaget är redan kända: alla människor, män och kvinnor, ska kunna studera på lika villkor. Kyrkan behåller rätten till moraliskt tolkningsföreträde, men det blir upp till varje präst att avgöra vad hans kvinnliga församlingsmedlemmar skall göra. Svenska kyrkan säger alltså redan nu ja till förslaget.

Frågan är laddad och kommer att vålla debatt. Men det är viktigt att Svenska kyrkan har en tydlig hållning, menar Claes-Bertil Ytterberg, som talar för biskoparna och Kyrkostyrelsen.

- Det är viktigt att Svenska kyrkan kan vara ekumeniskt viktig genom att ligga ett steg framför och visa vad som är möjliga vägar. Vi är först i det här sammanhanget, konstaterar han.

Enligt Claes-Bertil Ytterberg finns det ingen annan kyrka av Svenska kyrkans storlek som tagit samma ställning i frågan. Men i Svenska kyrkans hållning finns också en reservation, nämligen att begreppen kunskap och makt ska vara förbehållet män.

- Orden kunskap och makt är av tradition så kraftfullt förknippat med män, säger Claes-Bertil Ytterberg.

Claes-Bertil Ytterberg konstaterar att först ska utredningen presenteras och därefter gå ut på remiss. Men i dagens läge vill kyrkan reservera orden kunskap och makt för män.

(Via Svd och DN)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Superbra. :)

Anonym sa...

Hahahaha, bäst idag :-)

Stormen sa...

Åh. Jag har suttit en lång stund och letat efter vettiga reaktioner - det måste ju finnas fler än jag som har genomskådat skiten - och din är den klockrenaste av dem alla.

Tack, nu kan jag sova gott inatt trots allt. :)