måndag, mars 26, 2007

Waldorfflummeriet ett minne blott?

I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa att skolminister Jan Björklund vill tvinga alla skolbarn att göra nationella prov i årskurs 3. Även barn som går i Waldorfskola. Äntligen.

Få människor är tillräckligt insatta när det gäller Waldorfpedagogik och biodynamisk odling. Båda, tillsynes alternativa och beskedliga företeelser, bygger på Rudolf Steiners antroposofiska raslära. Den är visserligen alternativ, men långt ifrån beskedlig.

Håller du med om följande bör du sätta dina barn i Waldorfskola:
  • Mitt barn bör inte få ta del av den forskning kring pedagogik som skett de senaste 80 åren, självklart visste man bäst redan på 1920-talet.
  • Mitt barn bör inte lära sig kritiskt tänkande förrän det är 14 år gammalt. Alla barns utveckling är nämligen speciellt viktig då de är 7, 14 och 21 år gamla.

Och du bör köpa biodynamiskt odlade produkter om du håller med om följande:

  • Kosmiska krafter påverkar självklart grödan.
  • Bästa gödslet är kobajs som legat nedgrävd i ett kohorn under speciella astrologiska förhållanden, främst beroende på månens ställning.

För mer information om antroposofins historia rekommenderar jag denna artikel.

1 kommentar:

Anonym sa...

Visst kan vara rädd för antroposofin. Men likställ den inte med Waldorf pedagogiken. Minst en regeringsmedlem - Andreas Carlgren - är ursprungen ur Waldorfpedagogiken. Skulle vara roligt att höra hans åsikter om saken.